REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne
Sklep jest własnością Leszka Foremskiego wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą 60-123 Poznań, ul. Albańska 14/4, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Eden Leszek Foremski, zarejestrowanej jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7791001257 Regon 300130851, zwanego dalej Sprzedającym.
§ 2 Składanie zamówień
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym mogą być składane za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia.
3. Zamówienia składane za pomocą formularza można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pomocą formularza zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. W razie wątpliwości zamówienia będą potwierdzane telefonicznie lub drogą mailową.
6. Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie Rzeczypospolitej Polski.
§ 3 Towar
Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła i jest fabrycznie nowy.
§ 4 Koszty, termin wysyłki i sposób płatność
1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.
3. W przypadku większych zamówień sklep zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, jednak koszt przesyłki będzie policzony tylko raz.
4. Należność za zamówiony towar oraz koszty przesyłki mogą być uiszczane wg poniższych możliwości:
a) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) e- przelewem za pomocą udostępnionych platform płatniczych
5. Zamówiony towar Sprzedający wysyłany jest firmą kurierską UPS, DPD oraz Pocztą Polską w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
W przypadku braku towaru w magazynie czas oczekiwania na towar podany jest na stronie produktu.
Kupujący zawiadamiany jest o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
6. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT, wystawianą na
życzenie Kupującego.
§ 5 Procedura reklamacji oraz ogólne warunki gwarancji na zakupione towary.
1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
2. Gdy odbieramy przesyłkę od kuriera należy:
a) sprawdzić stan paczki (czy opakowanie nie jest uszkodzone)
b) sprawdzić czy paczka jest adresowana do nas
W razie jakichkolwiek wątpliwości otwieramy paczkę przy kurierze i sprawdzamy zawartość.
Gdy kurier nie pozwala na to należy zlecić sprawdzenie zawartości w oddziale.
Gdy kurier pozwala sprawdzić zawartość a towar jest wybrakowany bądź skradziony, uszkodzony należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY.
Kurier ma obowiązek posiadać przy sobie taki dokument, nie ma prawa odmówić jego wypisania, bądź zlecić jego wypisanie w późniejszym terminie.
3. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta lub importera.
4. Wadliwy towar prosimy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Kupujący otrzymał przy dostawie. Prosimy dołączyć również kopię dokumentu zakupu oraz opis problemu. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odesłania towaru, który nie podlega warunkom reklamacji. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamacji Kupującego Sprzedawca rozstrzygnie reklamację i udzieli Kupującemu konkretnej odpowiedzi o uznaniu lub nieuwzględnieniu jego reklamacji.
§ 6 Prawo odstąpienia
Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
§ 7 Zwrot pieniędzy
Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym.
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Wraz z akceptacją regulaminu Kupujący wyraża zgodę, aby Sprzedający przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Kupującemu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Kupującego droga elektroniczną
4. Data opublikowania regulaminu 04.02.2015